Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiect: Creșterea competitivității pe piață a societății Centrul Medical Micromedica SRL Piatra Neamț prin achiziția de echipamente medicale”, SMIS 111896

Societatea CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL cu sediul în municipiul Piatra Neamț, România, Str. Petru Rares nr. 20, judet Neamț, implementează proiectul cu titlul „Creșterea competitivitatii pe piata a societatii Centrul Medical Micromedica SRL Piatra Neamt prin achiziția de echipamente medicale” cod SMIS 111896 pe o perioadă de 33 de luni, respectiv între data 25.04.2017 și data 31.12.2019, această perioadă cuprinzând și activitățile desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare. Valoarea totală a proiectului este de 4.409.449,08 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.308.710,79 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 407.419,55 lei.

Obiectivul general al proiectului de investiție îl reprezintă creșterea competitivității societății CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL și consolidarea poziției pe piața locală.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 20014-2020 de creștere a competitivității economice și îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației locale și regionale, prin creșterea competitivității și productivității solicitantului prin investiții în tehnologie modernă.

Proiectul răspunde obiectivului specific al Axei prioritare 2.2 Sprijinirea crearii și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, de îmbunatățirea capacităților de dezvoltare a serviciilor, în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate și a calității serviciilor prestate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Realizarea unui flux de prestare al serviciilor medicale performant, conform standardelor europene de dotare și prestare, prin achiziția de dotări specifice
 2. Crearea de doua locuri noi de muncă, dintre care unul pentru persoane din categorie defavorizată
 3. Creșterea competititivității pe piață a societății prin furnizare de servicii medicale înalt calitative
 4. Furnizarea de servicii medicale de diagnostic imagistic semnificativ îmbunătățite (investigații RMN) și servicii noi (investigații CT) de către centrul medical
 5. Creșterea în volum a investigațiilor de tip RMN (rezonanță magnetică nucleară) de la 500 de servicii/ investigații în anul 2016 la 1.000 de servicii/ investigații la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului
 6. Diversificarea ofertei de servicii de imagistică medicală a centrului medical prin introducerea unui serviciu nou, investigații CT (computer tomograf) și prestarea unui număr de 500 de servicii în primul an după implementarea proiectului, față de anul 2016

Proiectul propus spre finanțare are o contribuție determinantă în atingerea obiectivelor pe care societatea  și le-a propus, având în vedere că investiția în echipamente este o condiție esențială pentru creșterea competitivității pe piață a societății și consolidarea pe piață a firmei.

Rezultatele proiectului:

 1. Achiziția de active corporale și necorporale:
 • 1 Sistem rezonanță magnetică 1,5T (RMN) cu soft inclus
 • 1 Sistem computer tomografie 32 slice-uri
 • 1 Pachet software de stocare imagini scanate
 • 1 kit panouri fotovoltaice 2kw
 1. Achiziția de servicii:
 • servicii de consultanță elaborare proiect, management de proiect și derulare achiziții
 • servicii de internaționalizare, participarea la un târg international din afara României
 • servicii de recertificare sistem de management ISO 9001 și certificare standard de serviciu SR EN 15224
 • servicii de informare și publicitate proiect
 1. Crearea a două locuri noi de muncă, dintre care unul din categorie defavorizată care vor exploata investiția și implicit fluxul de prestare al serviciilor medicale
 2. Furnizarea de servicii de imagistică medicală semnificativ îmbunătățite – tip RMN
 • 1000 de servicii/ investigații medicale tip RMN furnizate la sfarșitul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului
 1. Furnizarea de servicii de imagistică medicală noi pentru centrul medical, care nu au mai fost realizate până în prezent în cadrul societății- tip CT (computer tomografie)
 • 500 de servicii/ investigații medicale tip CT prestate la sfârșitul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și către site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.