Părerea dumneavoastră este importantă pentru noi!


Suntem conștienți că putem exista numai dacă serviciile noastre satisfac nevoile și așteptările dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionar.1. Mijloacele și gradul de informare

2. Gama de investigații oferite de laboratorul de analize medicale

3. Servicii furnizate de asistenții de la recepție

4. Comunicarea și amabilitatea personalului de la recepție

5. Timpul de așteptare până la recoltarea probelor

6. Comunicarea și amabilitatea personalului de la recoltare probelor

7. Ținuta personalului

8. Calitatea rezultatelor analizelor

9. Promptitudine - analizele au fost efectuate în intervalul stabilit?

10. Comunicare / consiliere de către medici, chimiști, biologi

11. Dacă puteți face unele sugestii de îmbunătățiri sau detalieri suplimentare referitoare la opțiunile exprimate de dumneavoastră: